SINOPSIS KURSUS KPT6043

Posted by leedanapiahkpt6043 at Friday, July 23, 2010

KPT 6043 : Kursus Pembelajaran Berasaskan Elektronik Dan Web

Kursus bertujuan membincang isu semasa dalam pembelajaran berasaskan elektronik dan web dengan mengkaji impak teori pembelajaran, aplikasi reka bentuk instruksional dan teknologi, merancang pembangunan, mengintegrasi dalam pembelajaran, menilai produk dan kesan berasaskan kajian penggunaan teknologi elektronik dan web dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran.

Kaedah: Kuliah, perbincangan, dan persembahan

Penilaian:

Tugasan 1: Kajian bacaan (20%)

Tugasan 2: Jawapan soalan teks (20%)

Tugasan 3: Bahan pembelajaran berasaskan Web (20%)

Peperiksaan akhir (40%)

Kandungan:

1. Pembelajaran berasaskan elektronik dan web

2. Teori pembelajaran

3. Reka bentuk instruksional dan teknologi

4. Konstruktivisme dalam reka bentuk instruksional dan teknologi

5. Konstruktivisme dan aplikasinya dalam reka bentuk pembelajaran.

6. Teknologi elektronik untuk pengajaran dan pembelajaran

7. Penggunaan teknologi elektronik dan web untuk pengajaran berkesan

8. Perancangan dan reka bentuk laman web untuk pembelajaran

9. Isu berasaskan kajian : Impak pengajaran dan kognitif kepada pembelajaran berasaskan web

10. Penilaian bahan pembelajaran berasaskan elektronik